20 February 2014

Sagen om det forsvundne strikke blad....

Tror du paa at ting sker fordi der ellers ville vaere sket noget daarligt?
Altsaa lidt som i hvis du ikke naaede det foerste tog, var det fordi det alligevel blev afsporet og alle kom til skade?
Naa, men jeg bliver simpelthen noedt til at vaelge at ro paa saadan noget. Der er ingen anden forklaring.
Engang i August maaned koebte jeg et strikke blad til en veninde i Danmark. Hun ville saa gerne strikke en Harry Potter (inspireret) cardigan(HPC), men desvaerre kunne bladet ikke faaes i DK.
Bladet blev som sagt koebt, puttet i en foret kuvert og sendt afsted til Fyns land. Saadan noget plejer ikke at tage meget mere end en uges tid, men bladet kom aldrig frem.
Den slags ting sker bare engang imellem, saa jeg sendte et til blad. Og glaedede mig meget til at se billeder af HPC. Der kom bare ingen billeder. Der kom andre billeder. Af flotte huer, af over smukke vanter og senest af den smukkeste poncho der hedder Tempelblomst. Saa spurgte jeg ind til HPC, og ved I hvad.......det skide blad var aldrig kommet frem. IGEN!!!
Helt aerligt....for en uges tid siden sendte jeg sgu da en hel kasse med bball uniformer til DK, og de kom frem i fin stil.
Saa er det jeg begynder at taenke.....er der mon en grund til at bladet med den fine HPC opskrift aldrig naaede frem? Sidder der mon en strikkeglad tolder der ikke lige kunne overskue at bruge sine egne penge paa bladet? Eller er det mon postbudet? Jeg maa lige holde oeje naeste gang han henter post om han har HPC paa udover uniformsskjorten.
Det kunne ogsaa vaere at netop det her var en af de situationer hvor, hvis det foerste blad var kommet frem, at den strikkeglade veninde begyndte at strikke HPC og alt imens hun sidder med benene oppe, te i koppen, Barnaby paa flimmeren saa hopper katten op i skoedet paa hende og skubber til strikke pinden saa den havner i oejet paa min veninde og saa bliver hun blind og kan aldrig strikke igen.
Eller det andet blad kom heller ikke frem fordi den dag det skulle have vaeret afleveret i postkassen, da var det daarligt vejr og da veninden skulle hente posten slog lynet ned i postkassen og der skete frygtelige ting.
Jeg bliver simpelthen noedt til at tro paa det er saadan noget. Saa nu har jeg vaeret paa rov.
Ja, du laeste rigtigt. Paa rov. Mit lokale bibliotek havde en kopi af bladet med HPC. Dog ikke til udlaans og man maa jo absolut ikke kopiere saadan noget i fuld offentlighed ihvertfald, saa jeg "laante" bladet uden at bruge mit laanerkort. Jeg tog det med hjem og nu ligger det her mens jeg proever at faa kopi maskinen igang. Og saa skal jeg nok aflevere bladet tilbage.
Og ved I hvad, det kan godt vaere det var forkert at "laane" bladet, men jeg er sikker paa at hvis ikke jeg havde "laant" det saa var der sikkert en eller anden der lige skulle kigge i det og havde endt med at skaere sig paa papiret. Eller saadan noget........

2 comments:

Helle K. said...

Jeg tænkte på, om du ikke skal maile opskriften til hende ...

Barbara, Belgien said...

Ja postvæsnet er en mærkelig størrelse. Jeg har engang sendt et kort til vores alles sammens Bente ... og hun fik det da, men måneder efter, og hun kunne se på stemplerne at det havde en tur om bl.a. Japan.